راهنمای خرید دوره ها

درباره ثبت نام در دوره های آموزشی :

  • تنها شیوه خرید دوره های آموزشی ، از طریق سایت فروغ هنر است که تمام مراحل خرید به صورت آنلاین در سایت انجام می شود؛
  • پرداخت بهای دوره های آموزشی به صورت آنلاین و در سایت انجام می شود و نیازی به شماره حساب یا واریز پول به یک حساب خاص نیست.
  • دانلود برخی از جلسات دوره های خریداری شده نیز از طریق سایت انجام می شود یعنی پس از خرید ، هیچ فایل یا جلسه ای از محصول از هیچ طریق دیگری به شما ارسال نمی شود بلکه به صورت خودکار همه اطلاعات در پنل شخصی شما در سایت قرار داده می شود.

نکته بسیار مهم 1 :

برای پرداخت مبلغ دوره های آموزشی به صورت آنلاین در سایت ، لازم است که رمز پویا را از بانک خود دریافت کنید.

نکته بسیار مهم 2 :

ثبت نام نهایی تنها پس از پرداخت وجه شهریه کلاسی و دریافت کد پیگیری از سایت ، مورد تایید میباشد.

در صورتی که موفق به پرداخت شهریه و دریافت کد پیگیری نشدید،ثبت نام شما نا موفق بوده است،و به منزله عدم ثبت نام میباشد.

چند پیشنهاد برای اینکه اگر نمی دانی باید آموزش خود را با خریدن کدام دوره شروع کنی:

اگر هنوز نتوانسته‌ای تصمیم بگیری که کار را از کدام دوره شروع کنی‌ ، با پشتیبان سایت تماس فرمائید تا شما رو بصورت رایگان راهنمایی کند .

شرایط انصراف از ثبت نام:

به علت ثبت نام با ظرفیت محدود آموزشی و طبق قرارداد کاراموزی ما بین کارآموز و آموزشگاه:

در صورت انصراف از دوره،پیش از شروع دوره کلاسی ۳۰٪ وجه پرداختی کسر و مابقی عودت خواهد شد.

در صورت انصراف از دوره ، بعد از شروع و شرکت در جلسات کلاسی،مبلغی عودت نخواهد شد.

تعهدات كارآموز :

5-1- كارآموز موظف به رعايت ضوابط ومقررات آموزشي و انضباطي آموزشگاه كه منطبق با دستورالعمل اجرايي آيين نامه نحوه ي تشكيل و اداره آموزشـگاه هـاي فنـي وحرفـه اي آزاد مصوب هيات نظارت مي باشد.( ضوابط ومقررات مذكور به همراه نسخه قرارداد تحويل مي گردد)

5-2- درصورتي كه كارآموز عمداً يا در اثر سهل انگاري و يا به علت عدم توجه به دستورات مربي و مقررات كارگاهي و غيره خساراتي به سخت افزارها، تجهيزات، لـوازم انـدازه گيـري، تابلوهاي آموزش، ابزار، ساختمان و ساير وسايل با اموال آموزشگاه وارد كند موظف است خسارات را ) مطابق تشخيص و بـرآورد آموزشـگاه ( در مـدت زمـان توافـق شـده فـي مـابين طرفين)ترجيحا يك هفته( جبران نمايد .

5-3-كارآموز موظف است از بحث يا عنوان كردن هرگونه مباحث غير فني و يا مطالبي كه با برنامه درسي ، اهداف وشئونات آموزشگاه مغايرت داشته باشد جداً خودداري نمايد .

5-4- كارآموز موظف است كليه ضوابط اجتماعي ، اخلاقي و شئون اسلامي را در محيط آموزشگاه رعايت نمايد .

5-5- ايام يا جلسات غيبت موجه يا غير ضرور كارآموز )كه در برگه هاي آمار حضور و غياب كلاس مربوطه منعكس و درج ميگردد( جزء زمان آموزش اجرا شده از موضـوع ايـن قـرارداد منظور مي شود و آموزشگاه تعهدي مبني بر جبران آنها نخواهد داشت . درصورتي كه ميزان غيبت كارآموز بيش از 3 جلسه متوالي و يا 5 جلسه متناوب باشد‚آموزشگاه مختار است كه از حضور كارآموز جلوگيري نموده و اين قرارداد را ) بدون التزام به استرداد هيچ مبلغي ( ملغي نمايد .

5-6- كارآموز مي بايد رأس ساعت شروع به محوطه آموزشگاه وارد و بلافاصله پس از پايان جلسات درسي روزانه ، محوطه آموزش را ترك نموده و از هرگونه رفتار سوء و يـا هرگونـه بـي انضباطي و اختلال در كلاس ها يا كارگاه ها خودداري نمايد .

5-7- كارآموز موظف است تكاليف درسي كه از طرف مربيان آموزشگاه به او داده مي شود را انجام داده و مطالب آموزشي تدريس شده را مطالعه و فراگيري نمايد و از طرح سـئوالات بـي محتوي و متوقف كننده برنامه اصلي كلاس پرهيز نمايد.

preloader